LICZBA π

W dniu liczby π w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny. Uczniowie  mieli za zadanie podać wartość liczby π z jak największą dokładnością. W konkursie zwyciężyli Olivier Piska, Michał Tutaj i Aleksandra Pałys, którzy podali największą ilość liczb po przecinku. Zwycięzcy otrzymali dyplomy z rąk Dyrektora Rafała Wnęka.