LEKCJA PATRIOTYZMU W KL. 1A

W słoneczny, wrześniowy dzień pierwszaki wybrały się na wycieczkę pod pomnik Ofiar II wojny światowej w Buczynie. Celem wycieczki było poznanie historii tego niezwykłego miejsca. Niektórzy uczniowie mogli wykazać się niezwykłą wiedzą na ten temat i podzielić się z innymi uczniami. Następnie uczniowie złożyli kwiaty, zapalili przyniesione znicze oraz minutą ciszy uczcili pamięć wszystkich poległych w czasie II wojny światowej. Odwiedzili także pozostałe groby poległych znajdujące się w lesie Buczyna. Była to bardzo pouczająca lekcja patriotyzmu w klasie pierwszej.