LEKCJA BIBLIOTECZNA W KLASIE I

Uczniowie klasy I podczas lekcji bibliotecznej dowiedzieli się, co można robić w bibliotece, jakie obowiązują zasady zachowania i wypożyczania książek, a także jak należy dbać o książki. W tym roku podczas lekcji dla pierwszoklasistów hasłem przewodnim była lokomotywa.  Bibliotekarz wprowadził ich w świat książek, czytając wiersz Juliana Tuwima pt. „Lokomotywa”. Uczniowie mieli za zadanie dopasować elementy puzzli do czytanego wiersza. Pierwszoklasiści sprawnie poradzili sobie z tym zadaniem. Z zaciekawieniem i ogromną pasją Pan Dębosz wprowadził klasę pierwszą w świat baśni, bajek oraz lektur. Będą zbierać pieczątki i „walczyć” o tytuł Książkowego Mocarza . Pierwszoklasiści wraz z wychowawcą bardzo dziękują za interesującą lekcję biblioteczną.