Laboratoria Przyszłości – w pracowni technicznej.

Klasa 4 dalej kontynuuje prace ze swoimi zestawami technicznymi.  W pracowni technicznej wyposażonej w ramach programu Laboratoria Przyszłości uczniowie czytają rysunki techniczne i pracują nad wykonaniem z drewna kostki dziewiarskiej. Wielkie emocje budzi samodzielna obsługa wiertarki stołowej i wykonywanie otworów przelotowych i nieprzelotowych o różnej średnicy. Niewiele szkół w regionie w ten sposób prowadzi lekcje Techniki.