Laboratoria Przyszłości – szkolna pracownia techniczna.

Oficjalne otwarcie nowej, Szkolnej Pracowni Technicznej, powstałej dzięki rządowemu programowi „Laboratoria Przyszłości” nastąpiło 4XI 2022 r. Otwarcia pracowni dokonał Dyrektor Szkoły Podstawowej im KEN w Zbylitowskiej Górze Pan Rafał Wnęk i Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku Pan Tomasz Gurgul. Gościem specjalnym na naszej uroczystości był Pan Witold Jakubek twórca podstawy programowej przedmiotu technika.

Po ceremonii otwarcia odbyło się szkolenie warsztatowe dla nauczycieli techniki z 4 powiatów: brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego. Podczas warsztatów nauczyciele mieli możliwość pracy różnymi narzędziami i z różnymi grupami materiałów w oparciu o wykonawstwo projektu technicznego, wielomateriałowego pod nazwą „ Przybornik”. Warsztaty miały na celu pokazać jak praktycznie realizować podstawę programową przedmiotu Technika w środowisku technicznym ucznia.

Uczniowie klas 4-6, naszej szkoły wykonują projekty techniczne, wykorzystując skrzynki narzędziowe i urządzenia znajdujące się na wyposażeniu pracowni.