Laboratoria przyszłości – pracownia techniczna

W bieżącym roku szkolnym, uczniowie kontynuują wykonywanie własnych projektów technicznych z drewna i tworzyw sztucznych. Zajęcia odbywają się w pracowni technicznej, która została wyposażona w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Korzystając ze skrzynek narzędziowych i wyposażenia pracowni w niezbędne urządzenia,  samodzielnie wykonujemy operacje technologiczne zgodnie z harmonogramem pracy i dokumentacją techniczną. Przy zachowaniu zasad bhp prace te sprawiają uczniom dużą radość ucząc dokładności i odpowiedzialności.