Kopernikański Dzień Nauki w SP w Zbylitowskiej Górze

Bieżący rok 2023 jest rokiem wielkiego, polskiego astronoma Mikołaja Kopernika (1473-1543). Datę tę powiązano z 550 rocznicą  urodzin i 480 rocznicą śmierci Kopernika. W wielu miejscach odbywają się okolicznościowe prelekcje, konferencje i warsztaty.

W SP w Zbylitowskiej Górze cała społeczność szkolna również włączyła się w celebrowanie roku Kopernika poprzez Kopernikański Dzień  Nauki -Strefę Odkrywania. Wystawę połączoną z różnorodnymi warsztatami przygotowała i przywiozła do szkoły pani Jolanta Sulma- nauczycielka fizyki w PSP w Rzezawie, która jest również doradcą metodycznym z fizyki dla szkół podstawowych w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku oraz Ambasadorem Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska przy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W organizację wydarzenia aktywnie włączył się pan Jarosław Wytrwał razem z uczniami klasy siódmej w roli wolontariuszy edukacyjnych.

5 maja już od rana, na sali gimnastycznej uczniowie pod kierunkiem organizatorów wydzielali kolejne strefy aktywności. Centralne miejsce zajęła gazetka o Mikołaju Koperniku, przy której uczniowie mogli posłuchać i zobaczyć, czym różni się teoria geocentryczna od heliocentrycznej, oraz jakimi przyrządami posługiwał się Kopernik, dokonując swoich odkryć. Na koniec prelekcji każdy mógł rozwiązać krótki quiz, udostępniony w arkuszach Google i zaszyfrowany pod kodem QR.

Jolanta Sulma opowiedziała również o ESA, czyli Europejskiej Agencji Kosmicznej, omawiając krótko jej misję i działania. Przedstawiła postać Sławosza Uznańskiego, który od niedawna jest w ESA rezerwowym, polskim astronautą. Ponieważ dr Sławosz Uznański pracuje na co dzień w CERNie, czyli Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, ambasadorka przeprowadziła krótką prelekcję na temat CERNu i  wielkiego zderzacza hadronów.

Uczniowie przygotowali stanowisko z modelem do prezentacji zaćmienia Słońca i Księżyca, na którym znalazły się dodatkowo kody QR z animacjami omawianych zjawisk.

Ciemny kąt sali został zaanektowany przez uczennicę kl7 pokazujące świecące gwiazdozbiory, natomiast obok zwiedzający mieli możliwość zobaczyć fotografie i posłuchać krótkiego omówienia obiektów znajdujących się w kosmosie, takich jak mgławice, galaktyki, otwarte gromady gwiazd, itp.

Na kolejnych stanowiskach można było zagrać w kosmiczne dobble, wykonać własną rakietę z papieru w technice origami, ułożyć Księżyc z magnetycznych puzzli oraz zabawić się w dopasowanie nazw obiektów ciemnego nieba do ich obrazów.

Nie zabrakło również stanowiska z aktywnością przeznaczoną dla młodszych dzieci, czyli kolorowanką wraz z rozsypanką wyrazową, oczywiście dotyczącą obiektów związanych z kosmosem. Starsi  uczniowie mogli dodatkowo sprawdzić swoją wiedzę o Koperniku, wypełniając udostępniony w formie papierowej quiz.

Ostatnie, niezwykle kolorowe stanowisko, zajęły zdjęcia planet Układu Słonecznego. Pod każdym zdjęciem znalazł się kod QR, pod którym została ukryta cudowna animacja wraz z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przedstawionej planety.

Wydarzenie „Kopernikański Dzień Nauki – Strefa Odkrywania” zakończyło się sukcesem, a prezentowane zagadnienia bardzo podobały się zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Podziękowania dla wolontariuszy z kl7 jak również dla Jadzi i Emilki z klasy 6.

Wszystkie zdjęcia w Galerii Klik