KONTYNUUJEMY NAUKĘ ZDALNĄ

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że do dnia 24 maja 2020 r. nauka będzie realizowana na odległość.