Konkurs języka angielskiego.

Kolejny szkolny konkurs języka angielskiego został rozstrzygnięty.Tym razem konkurowali ze sobą uczniowie klas III. Konkurs sprawdzał znajomość liczebników głównych 1-100, umiejętność ich poprawnego zapisywania słowami, zapisywania liczb ze słuchu oraz liczenia do 100. Zwycięzcą został Krzyś Górski, który bezbłędnie rozwiązał wszystkie zadania konkusowe! II miejsce zajął Michał Gomółka, III Mateusz KaczakZuzia Pabian otrzymała wyróżnienie za bardzo dobry wynik.      Gratulujemy!

Ewa Dębska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *