KOMUNIKAT O ZMIANIE SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. KEN w Zbylitowskiej Górze informuje, że od 26 października do 8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV – VIII przechodzą na naukę zdalną, zaś klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian – w formie stacjonarnej.

 Nauka w formie zdalnej dla uczniów kl. IV- VIII będzie się odbywać za pomocą platformy Office 365 wg obowiązującego planu lekcji. W przypadku nieobecności nauczyciela w e- dzienniku wykazywane będzie okienko dla uczniów.

 Szkoła dysponuje laptopami przeznaczonymi do użyczenia potrzebującym uczniom. Zgłoszenia takiej potrzeby należy dokonać telefonicznie dzwoniąc na numer 14 6743 029 w godzinach 8.00 do 15.00. od poniedziałku 26. 10. 2020 r.

Jednocześnie informuję w okresie od 26 października do 3 listopada 2020 r. nie odbędą się etapy szkolne następujących konkursów przedmiotowych:

Małopolski Konkurs z Fizyki
Małopolski Konkurs z Historyczny
Małopolski Konkurs z Geograficzny
Małopolski Konkurs z Chemiczny
Małopolski Konkurs z Języka Niemieckiego

Nowe terminy przeprowadzenia etapów szkolnych ww. konkursów zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne.

 
 
 
Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości
Rafał Wnęk

 

Zbylitowska Góra, dnia 23 października 2020 r.