JESIENNE AKTYWNOŚCI W KLASIE II

W ubiegłym tygodniu w klasie drugiej realizowane były zajęcia poświęcone tematyce jesiennej.
Ta piękna pora roku, stała się inspiracją do twórczości uczniów tejże klasy. Prowadzili obserwacje przyrodnicze, poznali rodzaje drzew i lasów oraz zapoznali się z budową grzybów.
W sali lekcyjnej zorganizowali jesienny kącik w którym wyeksponowane zostały dary jesieni oraz zwierzęta mieszkające w lesie. Dowiedzieli się również jak wielkie znaczenie mają drzewa dla czystości powietrza, a tym samym dla zdrowia człowieka .
Zebrane materiały wykorzystali podczas zajęć plastycznych wykonując las nocną porą oraz jesienny słoik. Recytowali wiersze oraz śpiewali piosenki interpretując ruchem utwór muzyczny. Dzieci pisały krótkie wypowiedzi dotyczące jesiennej pogody.
Wszystkie działania miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności, integrację zespołu klasowego oraz naukę poprzez zabawę.