„JA TU PROWADZĘ”, CZYLI LEKCJE PROWADZONE PRZEZ UCZNIÓW W KLASIE II

W klasie II uczniowie prowadzą lekcje. Chętni uczniowie prowadzą lekcję na wybrany przez siebie temat. Samodzielnie ustalają przebieg zajęć i treści które chcą przekazać. Lekcje przygotowane przez uczniów są bardzo ciekawe, dzieci opowiadają o zwierzętach, sporcie…..

Projekt „Ja tu prowadzę zajęcia” rozpoczął Miłosz, który przygotował prezentację multimedialną dotyczącą : budowy oraz gatunków drzew. W tym dniu również Arkadiusz i Lena przenieśli nas w świat przyrody, prezentując przygotowane materiały.

Wszyscy słuchali z zaciekawieniem i jednogłośnie stwierdzili, że lekcja była bardzo dobrze przygotowana i zorganizowana.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne zajęcia …Chętnych nie brakuje, niektórzy już planują kolejną lekcję…