Grzeczność na co dzień

Początkiem marca klasa druga miała okazję uczestniczyć w lekcji, której temat brzmiał „Grzeczność na co dzień”. Jej celem było propagowanie i doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach życia codziennego. Uczniowie, poprzez różne ćwiczenia praktyczne, mogli przypominać sobie nawzajem znane im zwroty grzecznościowe, a także kształtować postawę życzliwości w odniesieniu do innych osób.

Dzieci z dużym zaangażowaniem przystąpiły do realizacji wszystkich zadań, które miały być przez nich wykonane. Z uwagą słuchały czytanych wierszy i za pomocą wyciętych z kartonu słoneczek i chmurek, wyrażały swoją opinię na temat bohaterów.

Atrakcyjnym elementem zajęć były zabawy grupowe, dzięki którym dzieci niejednokrotnie przełamywały onieśmielenie, wypowiadały się na tematy związane z lekcją i dzięki temu dostrzegały uczucia i potrzeby innych osób.

Podział na grupy, jako jedna z form zajęć, przyczynił się do nawiązywania przez dzieci pozytywnych relacji i pozwolił na stosowanie zwrotów grzecznościowych adekwatnie do danej sytuacji.

Na zakończenie zajęć uczniowie wyrazili swoje opinie na temat lekcji poprzez narysowanie uśmiechniętych lub smutnych „minek”. Dzieciaki zgodnym chórem uznały, że zajęcia były fajne – więc może niedługo znów się spotkamy?

pedagog Angelika Zaucha

g (1)

g (2)

g (3)

g (4)

g (5)

g (6)

g (7)