GLOBETROTTER COMPETITION – szkolny konkurs wiedzy o państwach świata…

Europejski Dzień Języków – 26 września

Święto zostało ustanowione przez Radę Europy w Strasburgu w 2001 roku.

Celami święta są przede wszystkim:
– ukazanie Europejczykom znaczenia uczenia się języków
– propagowanie nauki języków obcych przez całe życie
– propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy.

Światowy Dzień Turystyki – 27 września

Święto zostało ustanowione w 1979 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki działającej z ramienia ONZ.
Obchody mają kształtować społeczną świadomość dotyczącą znaczenia i roli turystyki we współczesnym świecie, zarówno w aspekcie kulturowym, politycznym i gospodarczym.

Z okazji tych dwóch świąt w naszej szkole został zorganizowany konkurs wiedzy o państwach świata – GLOBETROTTER COMPETITION.

Uczniowie klas IV-VII musieli zmierzyć się z krzyżówkami oraz multimedialnymi prezentacjami, wykazać się znajomością flag, stolic oraz  ciekawostek na temat poszczególnych krajów.

Uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród nastąpi 14 października podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły.

/K.A.K./