EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku egzaminy ósmoklasistów będą przeprowadzone w dniach 16 – 18 czerwca 2020 r.