DZIEŃ PAPIESKI

W tym roku szkolnym w październiku miały miejsce ważne wydarzenia dla całej społeczności szkoły. Bowiem w dniu 11 października  odbyła się piękna uroczystość jubileuszowa związana z 50- leciem istnienia obecnej Szkoły Podstawowej. Niejako przedłużeniem tego świętowania była następnego dnia, czyli 12 października uroczysta akademia związana z Dniem Papieskim. Obchodziliśmy ten dzień pod hasłem: „Jan Paweł II – cywilizacja życia”. Uczniowie klasy 8 zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, w którym przedstawili najważniejsze wydarzenia z życia św. Jana Pawła II.

Większość nauczycieli i rodziców pamięta doskonale Jana Pawła II, niektórzy spotkali się z nim podczas pielgrzymek papieskich do Polski lub na Światowych Dniach Młodzieży. Ale rosną nam młode pokolenia, które o papieżu Polaku będą się uczyć już tylko z podręczników historii. Zatem organizowana w szkole uroczysta akademia i przeżywany w Kościele Dzień Papieski ma przypominać uczniom o wielkim Polaku Janie Pawle II i zachęcać ich, aby poznawali jego życie i nauczanie, by czerpali z wielkiej spuścizny jaką pozostawił nam nasz Rodak – w. Jan Paweł II