DZIEŃ NAUCZYCIELA W NASZEJ SZKOLE

Dzień  Edukacji Narodowej potocznie zwany Dniem Nauczyciela co roku świętujemy 14 października  dla upamiętnienia powstania w Polsce  Komisji  Edukacji Narodowej, czyli pierwszego w Europie ministerstwa oświaty.

14 października to również  Dzień Patrona naszej szkoły.

Cała społeczność szkolna zebrała się  w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej na uroczystej akademii zorganizowanej przez pana Dyrektora przy współudziale Samorządu Uczniowskiego i klas III i IV. Naszą uroczystość uświetnili zaproszeni goście, ksiądz Proboszcz, radny Zbylitowskiej Góry i przedstawiciele Rady Rodziców.

Pan Dyrektor złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia oraz wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły.

Były też życzenia i kwiaty od Samorządu Uczniowskiego.

Podczas uroczystości  podziękowaliśmy naszej pani polonistce, pani Renacie M. , która przez długie, długie lata z wielkim zaangażowaniem i oddaniem  pracowała w naszej szkole kształcąc i wychowując wiele pokoleń młodych ludzi. Było to bardzo wzruszające pożegnanie, pełne wspomnień i podsumowań.

Pani Renato, będzie nam pani bardzo brakowało w szkole!

W części artystycznej uczniowie klasy IV zaprezentowali ciekawe i wesołe przedstawienie „Gdyby do szkoły chodziły anioły…”, zaś dziewczynki klasy III zatańczyły współczesny taniec do piosenki „Sofia” A. Solero.

Na zakończenie  wszyscy zaśpiewali „Piosenkę dla nauczyciela”. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami.