„DROGOWI OPIEKUNOWIE” INSCENIZACJA KL I.

W naszej szkole zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć lekcyjnych, przerw, wycieczek oraz w drodze do szkoły. Systematycznie utrwalamy  wiedzę na temat prawa o ruchu drogowym. Klasa I przygotowała krótką inscenizację pt. „Drogowi opiekunowie”, w której przypomniała koleżankom i kolegom najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. W czasie występu dzieci zaprezentowały znaki drogowe oraz kamizelki odblaskowe. Uczniowie działali w myśl hasła: „Bezpieczeństwo to podstawa właściwego zachowania” Brawo pierwszaki!