Dlaczego na Ziemi jest coraz cieplej?- realizacja projektu w kl. II

Czy można spodziewać się śniegu w środku lata lub upału w listopadzie? Kiedyś odpowiedzielibyśmy, że nie. Niestety, w wyniku naszej niefrasobliwości klimat wciąż się zmienia. Pewnie zmiany są nieodwracalne, ale w dalszym ciągu mamy jeszcze wpływ na zatrzymanie niektórych procesów. Na kolejnych zajęciach w ramach projektu „Klimatyczna klasa” uczniowie kl.II realizowali temat związany z efektem cieplarnianym. Przeprowadziliśmy proste doświadczenia, omówiliśmy zagrożenia klimatyczne spowodowane ludzka bezmyślnością. Wspólnie zastanawialiśmy się jak zapobiegać dalszej degradacji klimatu. Pewnie, że to kropla w morzu potrzeb, ale czyż nie kropla drąży skałę?