CYBERBEZPIECZEŃSTWO – SPOTKANIE Z POLICJANTEM

24 lutego odbyło się spotkanie pana asp. Konradem Siedleckim z uczniami szkoły, które poświęcone było zagadnieniom bezpieczeństwa w sieci Internet. Podczas pogadanki zapoznał on uczniów z zagrożeniami z którymi mogą się zetknąć korzystając z Internetu oraz przedstawił sposoby ich unikania. Omówił także konsekwencje prawne, które grożą osobom stosującym cyberprzemoc. Uczniowie zostali również zapoznani z miejscami i instytucjami do których można się zwrócić w razie potrzeby otrzymania pomocy w walce z cyberprzemocą.