Certyfikaty potwierdzające udział w akcjach promujących zdrowie

Nasza szkoła bierze udział w wielu akcjach promujących zdrowie. Potwierdzeniem uczestnictwa są certyfikaty, które otrzymaliśmy od organizatorów tych akcji.