26 czerwca zakończyły się zajęcia w roku szkolnym 2019/2020. Zgodnie z obowiązującymi zasadami wynikającymi ze stanu epidemiologicznego uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami i tam otrzymali swoje świadectwa.

Zapraszamy do galerii zdjęć  KLIK

Podsumowanie pracy w klasie I KLIK

 

Kończy się rok szkolny 2019/2020, rok wytężonej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców. Przejdzie on do historii jako pierwszy w którym uczniowie przez okres ponad trzech miesięcy kontynuowali naukę w sposób zdalny. Epidemia koronawirusa skutecznie zdezorganizowała nie tylko życie szkolne. Pracowaliśmy wszyscy w nowej dla nas rzeczywistości, która wymagała od wszystkich większej dyscypliny, samodzielności i wytrwałości W krótkim czasie uczniowie i nauczyciele zostali zmuszeni do przestawienia się z tradycyjnego systemu nauczania na zdalne lekcje. Pomimo tych nieoczekiwanych trudności był to dobry rok obfitujący w sukcesy i radości, które są zasługą zarówno Was, Drodzy Uczniowie, jak i Waszych Nauczycieli, którzy przekazywali Wam swoją wiedzę, pasję i ciekawość świata. Mimo wielu przeciwności jakie spotkały uczniów, nauczycieli i rodziców rok szkolny 2019/2020 kończy się szczęśliwie. Ósmoklasiści zdali egzaminy i czekają na wyniki, a pozostali uczniowie spokojnie udają się na wakacje, by odpoczywać. Z całego serca gratuluję Wam Drodzy Uczniowie wiedzy i umiejętności, które zdobyliście mimo wielu przeszkód w mijającym roku szkolnym. Życzę, aby wakacje były okresem dobrego i bezpiecznego wypoczynku, czasem samych radosnych chwil i miłych przygód  po tym niezwykle trudnym roku nauki.
Drodzy Rodzice jesteście szczególną częścią społeczności szkolnej, którzy pomimo swoich obowiązków służbowych i rodzinnych, byli w tym trudnym czasie epidemii ogromnym wsparciem dla swoich dzieci.  Dziękuję za wszystkie podejmowane działania na rzecz społeczności szkolnej i składam gorące życzenia radości oraz wszelkiej pomyślności na nadchodzące dni. Niech dobre zdrowie i pogoda ducha zawsze pomagają Państwu w realizacji planów, a wakacje będą dla Was czasem beztroskiego wypoczynku.
Składam serdeczne podziękowanie za codzienny trud, twórczą pracę dydaktyczną i wychowawczą wszystkim nauczycielom szkoły. Wdzięczność uczniów, uznanie rodziców, niech daje Wam siłę oraz wiarę w sens trudnej pracy. Życzę pomyślności oraz szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym.
Wszystkim z serca dziękuję i życzę bezpiecznych i słonecznych wakacji, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły w nowym roku szkolnym.
Rafał Wnęk

Świadectwa szkolne będą do odebrania w dniu 26 czerwca 2020 r. wg zamieszczonego poniżej harmonogramu.

Istnieje możliwość indywidualnego odbioru świadectwa w dniach 29 czerwca – 1 lipca 2020 r. w godz. od 800 do 1400.

Harmonogram odbioru świadectw w dniu 26 czerwca 2020 r.:

Wejście od ulicy Św. Floriana

Godzina 8.00 klasa V – uczniowie do numeru 10 w dzienniku – sala 17 parter przewiązka

Godzina 8.30 klasa V – uczniowie od numeru 11 w dzienniku – sala 17 parter przewiązka

Godzina 9.00 klasa IV – uczniowie do numeru 9 w dzienniku – sala 26 parter

Godzina 9.30 klasa IV – uczniowie od numeru 10 w dzienniku – sala 26 parter

Godzina 10.00 klasa III – uczniowie do numeru 9 w dzienniku – sala 4 parter

Godzina 10.30 klasa III – uczniowie od numeru 10 w dzienniku – sala 4 parter

Godzina 11.00 klasa II – uczniowie do numeru 7 w dzienniku – sala 2 parter

Godzina 11.30 klasa II – uczniowie od numeru 8 w dzienniku – sala 2 parter

Godzina 12.00 klasa I – uczniowie do numeru 7 w dzienniku – sala 5 parter

Godzina 12.30 klasa I – uczniowie od numeru 8 w dzienniku – sala 5 parter

 

Wejście od ulicy Zbylitowskich

Godzina 8.00 klasa VII – uczniowie do numeru 13 w dzienniku – sala 8 na piętrze

Godzina 8.30 klasa VII – uczniowie od numeru 14 w dzienniku  – sala 8 na piętrze

Godzina 9.00 klasa VI a – uczniowie do numeru 8 w dzienniku – sala 4 na piętrze

Godzina 930 klasa VI a – uczniowie od numeru 9 w dzienniku – sala 4 na piętrze

Godzina 10.00 klasa VI b – uczniowie do numeru 8 w dzienniku – sala 5 na piętrze

Godzina 10.30 klasa VI b – uczniowie od numeru 9 w dzienniku – sala 5 na piętrze

Godzina 11.00 klasa VIII wszyscy uczniowie – sala nr 7 na piętrze

 

Po wejściu do szkoły uczniowie bezpośrednio udają się do wyznaczonej sali.

Wchodząc do klasy uczniowie zajmują miejsca wskazane przez wychowawcę.

Świadectwa szkolne złożone będą w klasach na przygotowanych, ponumerowanych stolikach.

W związku z zakończeniem roku szkolnego dziękczynna Msza Święta zostanie odprawiona w piątek 26 czerwca 2020 r. o godz. 1800 w Kościele Parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze.

 

Środki bezpieczeństwa osobistego obowiązujące podczas odbioru świadectw:

 • Uczniowie przychodzą do szkoły tylko na wyznaczone godziny i po odebraniu świadectwa opuszczają szkołę.
 • Osoby czekające na wejście do szkoły, zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Wszystkie osoby wchodząc do budynku szkoły muszą zdezynfekować ręce przy pomocy płynu dezynfekującego znajdującego się przy wejściu.
 • Wszystkie osoby wchodząc do budynku szkoły, muszą mieć założoną osłonę nosa i ust. Osłona z nosa i ust może być ściągnięta dopiero po zajęciu miejsca w ławce i zakładana przy opuszczaniu miejsca przy stoliku.
 • Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie osób trzecich na terenie szkoły z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, mogą być to tylko osoby zdrowe).
 • Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • W czasie pobytu w szkole wszyscy mają obowiązek zachować bezpieczny dystans od innych osób.
 • Uczeń, który przychodzi po odbiór świadectwa musi być zdrowy – bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Przy wejściu do szkoły obowiązkowo składa pisemne Oświadczenie wg poniższego wzoru:

 

 

Zbylitowska Góra, ..…czerwca 2020 r.

 

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany, rodzic dziecka: …………….…………………………………………… (imię i nazwisko dziecka )

w związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/20 w Szkole Podstawowej
im. KEN w Zbylitowskiej Górze oświadczam, że:

 • temperatura ciała mojego dziecka nie wskazuje na stan gorączkowy;
 • dziecko nie ma kataru, nie ma kaszlu, ma dobre samopoczucie;
 • członkowie rodziny zamieszkujący z dzieckiem nie przebywają w kwarantannie domowej;
 • członkowie rodziny zamieszkujący z dzieckiem nie przebywają w izolacji.

 

…………………………………………………

czytelny podpis składającego oświadczenie

W dniu 25.05.2020 uczniowie naszej szkoły z klas VII i VIII wzięli udział w konkursie: Azoty- Tarnów-Historia Mościc i wybitnych osób związanych z ich rozwojem. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie plakatu związanego z tematyką powiązaną z dzielnicą Tarnów- Mościce, historią Zakładów Azotowych, ludzi związanych z ich rozwojem. Zwycięzcą konkursu został Michał Gomółka z klasy VII a trzecie miejsce zajęła uczennica Klasy VIII Martyna Bobro. Serdecznie gratulujemy!

Z powodu panującej epidemii w tym roku w Zbylitowskiej Górze nie odbyła się uroczystość rozpoczęcia Dni Pamięci Galicyjskich Żydów. Mimo to jak co roku uczniowie naszej szkoły oddali hołd ofiarom niemieckiej zbrodni dokonanej w lesie Buczyna w roku 1942. Pod pomnikiem upamiętniającym pomordowanych tarnowskich Żydów przedstawicielki uczniów złożyły wieniec oraz chwilą ciszy uczciły pamięć pomordowanych.

Niektórzy uczniowie z klas VI-VIII w trakcie trwania kwarantanny podjęli szkolną inicjatywę i w wolnym czasie stworzyli prezentację multimedialną pod tytułem

HOW DO I LEARN/STUDY DURING THE QUARANTINE AT HOME?

Uczestnicy stworzyli po jednym slajdzie, w którym zawarli kilka zdań o tym jak uczyli się podczas domowej kwarantanny, dlaczego ją przechodzimy, dołączyli zdjęcia i rysunki. Efekt ich pracy można zobaczyć w galerii KLIK

 

 

 

Wszystkim uczestników GRATULUJEMY!!!
W szczególny sposób Mateuszowi Kaczakowi z klasy 7a,
który w rankingu ogólnopolskim znalazł się na pozycji 46,
zaś w Małopolsce uplasował się na miejscu 7.

Brawo!

Gwarantowane dyplomy oraz plakaty (New York lub Sydney) wszyscy uczestnicy otrzymają
w dniu zakończenia roku szkolnego wraz z świadectwami.

W razie zapytań proszę o kontakt: kinga.anna.kwoka@gmail.com

 

W tym roku z powodu ogłoszonego stanu epidemiologicznego Międzynarodowy Konkurs “Kangur Matematyczny” – jego XXIX edycja  odbyła się zdalnie w terminie od 28 maja do 5 czerwca 2020 roku.

Liczba zgłoszonych uczestników wyniosła:

Kategoria         Liczba uczestników
 Żaczek kl. 2     4 206
 Maluch kl. 3-4   6 684
 Beniamin kl. 5-6 8 558
 Kadet kl. 7-8    4 957
 Junior           1 776
 Student          831
 Razem            27 012

W tym roku nie przyznawany był tytuł Laureata tylko dyplomy za bardzo dobry wynik i za wyróżnienie.

Również uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tym konkursie – łącznie 39 uczniów z klas II – VIII.

Cieszymy się, że wśród nich jest 2 uczniów, którzy uzyskali wynik bardzo dobry i 12 uczniów wyróżnionych.

Uczniowie, którzy uzyskali wynik bardzo dobry:

Maksymilian Kaczak  kl. 5 – jest to wynik maksymalny

Michał Gomółka  kl. 7

Uczniowie, którzy uzyskali wyróżnienie:

Jadwiga Jachym kl. 3

Zuzanna Słomska kl. 3

Aleksandra Gomółka kl. 4

Tomasz Czochara  kl. 5

Krystian Matyjasik  kl. 6a

Sandra Klich kl. 6a

Wojciech Wiktor kl. 6a

Kacper Czochara  kl. 6a

Szymon Rybski  kl. 7

Przemysław Szarkowicz  kl. 7

Mateusz Kaczak  kl. 7

Weronika Matyjasik  kl. 8

Wszystkim  serdecznie GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!

O czym marzą pierwszaki w tym trudnym czasie?

Ponieważ marzenia nic nie kosztują , a pomagają nam przenieść się w podniebną przestrzeń, więc oddajmy się im…

A oto nasze balony.

Samorząd Uczniowski bardzo dziękuje za zaangażowanie w akcję “Swoje hobby mam, w dobie pandemii pokażę Wam”.

Akcja miała na celu ukazanie pasji, zainteresowań oraz sposobu spędzania czasu wolnego naszych uczniów. Zapraszamy do oglądania filmów oraz zdjęć cz. I . Już niebawem II cz. filmów oraz zdjęć.

https://youtu.be/VKicOj5C3jk