BIBLIOTEKA SZKOLNA WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ

Informujemy, że biblioteka szkolna wznawia swoją działalność z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze stanu pandemii covid-19.
Korzystanie z biblioteki jest możliwe przy zachowaniu aktualnie obowiązujących wymogów sanitarnych.

Od 1 czerwca 2020 do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym biblioteka pracuje wg poniższego harmonogramu:

1. 06. – Dzień Dziecka – biblioteka nieczynna
2. 06 – godz. 9.00 – 16.30
3.06 – godz. 11.30 – 16.30
4. 06 – godz. 9.00 – 16.30
5. 06 – godz. 9.00 – 16.30

8. 06. – godz. 14.00 – 16.30.
9. 06 – godz. 9.00 – 16.30
10. 06 – godz. 11.30 – 16.30
11. 06 – biblioteka nieczynna
12. 06 – biblioteka nieczynna

15. 06. – godz. 14.00 – 16.30.
16. 06 – biblioteka nieczynna
17. 06 – biblioteka nieczynna
18. 06 – biblioteka nieczynna
19. 06 – godz. 9.00 – 12.30

22. 06. – godz. 14.00 – 16.30.
23. 06 – godz. 9.00 – 16.30
24. 06 – godz. 11.30 – 16.30
25. 06 – godz. 9.00 – 16.30
26. 06 – biblioteka nieczynna

Pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania biblioteki oraz obowiązujących w niej procedur zostały przekazane poprzez e-dziennik.

Zapraszamy!