BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU

W tym roku hasło BŚP brzmi ,,Światło Służby”. Zanosząc światło z Betlejem w tym roku, pomagamy przezwyciężyć poczucie niepewności i lęku.

Niech ten mały płomień wypełni czas oczekiwania na narodzenie się Chrystusa.
Zuchy z klasy II