AKCJA POLA NADZIEI

Uczniowie naszej szkoły dołączyli do akcji ,,Pola Nadziei’’ kwestując na rzecz Tarnowskiego Hospicjum Domowego w Tarnowie, przy kościele księży Misjonarzy. Niesie ono pomoc chorym u kresu życia, będących w czasie choroby w domu. Stara się przywrócić godność śmierci w świadomości społecznej. Działalność hospicjum oparta jest tyko na wolontariacie, co oznacza, że lekarze i pielęgniarki, oraz cały personel pomocniczy niosą pomoc za ,,uśmiech” chorego i ,,dziękuję” rodziny.

Dziękujemy za ofiarność wszystkim którzy wsparli tę szlachetną akcję.