2 WRZEŚNIA DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W związku z przerwą w dostawie wody 2. września jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.