Aby uzyskać tytuł,, Omnibusika’’ trzeba mieć dużą wiedzę ogólną i jak w każ- dym konkursie odrobinę szczęścia.

Komu się to uda poinformujemy po konkursie.

o (1)

o (3)