Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/18
prowadzone przez nauczycieli w ramach wolontariatu:

Nazwisko i imię Rodzaj zajęć Klasa Dzień Godz.
Barbara Rybska Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze II piątek 1135– 1220
Koło artystyczne poniedziałek 1135– 1220
Małgorzata Kliś Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze III czwartek 1135– 1220
Koło matematyczno- polonistyczne poniedziałek 1135– 1220
Anna Korcel Koza Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze VII czwartek 1415– 1500
Jarosław Wytrwał Opieka na basenie II-VII poniedziałek 1430– 1630
Rafał Wnęk Opieka na basenie II-VII poniedziałek 1430– 1630
Ewa Woskowicz Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze IV-V wtorek 1320– 1410
Zajęcia rozwijające- matematyka V wtorek 1320– 1410
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze VI-VII wtorek 1410– 1455
Renata Matyja Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze IV poniedziałek 1235– 1320
Koło polonistyczne V- VI poniedziałek 1325– 1410
Ewa Dębska Zajęcia rozwijające-j. angielski VII poniedziałek 1325– 1500
Zajęcia rozwijające -j. angielski VI czwartek 1235– 1320
Alicja Grzyb Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze I wtorek 1320– 1410
Koło artystyczne I wtorek 1320– 1410