Nasi uczniowie wzięli udział w kolejnej, II edycji ogólnopolskiego internetowego konkursu języka angielskiego Understand , sprawdzającym umiejętność słuchania ze zrozumieniem. Najwyższe wyniki osiągnęli:

Klasa V: Michał Gomółka, Klasa VI: Bartosz Gdowski, Klasa VII: Szymon Górski

Najlepszy wynik procentowy w szkole osiągnął Bartosz Gdowski (88.75)

otrzymując dyplom za dobry wynik i bezpłatny udział w kolejnej edycji konkursu.

Pozostali uczestnicy uzyskali także godne pochwały wyniki.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Ewa Dębska

Piotr Stefanowicz

bgdows

jang (1)

jang (4)

jang (5)