W roku szkolnym 2017/18 będą odbywały się płatne zajęcia nauki pływania dla uczniów klas III- VII na basenie krytym w Mościcach w poniedziałki o godz. 1500 (zbiórka w szkole o godz. 1430). Powrót około godz. 1630 -1645.
Koszt jednorazowego wyjazdu to 11 zł. na dziecko przy 2 grupach po 15 uczniów. (W przypadku mniejszych grup koszt wyjazdu wzrasta) Cena obejmuje przejazd wynajętym autokarem, wejście na basen i instruktorów pływania. W przypadku choroby lub rezygnacji zwrotowi podlega tylko koszt wstępu na basen.

Pierwsza wpłata to 110 zł. za 10 wyjazdów płatne do 14 września 2017 r.

O zakwalifikowaniu na wyjazdy decyduje kolejność zgłoszeń